Україна, 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11 +38 (050) 444-08-82
Харківський технологічний університет «IT STEP»
Харківський технологічний університет «IT STEP»

Україна, 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11

+38 (050) 444-08-82

Харківський технологічний університет «IT STEP»

Наукова діяльність

Генерація та реалізація великих ідей роблять світ кращими. Згідно цього принципу, наукові дослідження університету спрямовані на розробку інноваційних рішень найскладніших науково-технічних завдань, покликаних покращити наше життя і зробити його безпечним. Пошук цих рішень здійснюється через мережу творчої колаборації із провідними світовими науково-дослідними інститутами, групами, центрами та консорціумами, які провадять передові дослідження в областях інформаційних технологій, обчислювального (штучного) інтелекту та інтелектуального аналізу різноманітних процесів.
Усі члени наукової спільноти університету в умовах новаторства, творчості, винахідництва та підприємництва займаються створенням і просуванням нових знань для пошуку рішення проблем реального світу.

 

Наукова діяльність співробітників

 

У Львівському державному університеті внутрішніх справ відбувся захист дисертації на тему «Менеджмент системи кадрової безпеки підприємства: оцінювання та прийняття рішень» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності – Володимира Панченко, науковим консультантом якого є доктор економічних наук, професор, ректор ПЗВО “Харківський технологічний університет «ШАГ» Сергій Кавун.
До речи, це перший захист дисертації нашого ректора, де він є науковим консультантом або керівником.
Підсумком обговорень та дискусій з приводу представленого дослідження стало таємне голосування членів спеціалізованої вченої ради. Рішення було одноголосним – присвоїти науковий ступінь доктора економічних наук Володимиру Панченку (за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності). Вітаємо науковця та його наукового консультанта із успішним захистом докторської дисертації та бажаємо нових досягнень!

МНТК “Інформаційна та економічна безпека (INFECO)

Міжнародний форум з інформаційних систем і технологій (INFOS)

Напрямки науково-практичної роботи співробітників університету:
 
Розвиток концепції Індустрії 4.0.
Кластерна економіка, розвиток хайтек та інженерних спільнот.
Інноваційний розвиток та залучення інвестицій.
Розробка принципів та засобів впровадження елементів технології штучного інтелекту для вдосконалення існуючих систем автоматизації виробничих компаній.
Розробка структурних моделей єдиного інформаційного простору «віртуального виробництва» для умов частих змін виробничих потужностей.
Проекти тематик SMART-спеціалізації регіонів України,
Проекти розвитку напрямів Smart.City та діджиталізації в Україні.
Науково-дослідна робота університету
Державний реєстраційний номер: 0121U113510
Дата реєстрації: 22-10-2021
Назва роботи: Використання штучного інтелекту при аналізі і синтезі технологічних систем
Мета роботи: Дослідження можливостей застосування штучного інтелекту при аналізі і синтезі технологічних систем з метою
підвищення ефективності виробництва
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки
Вид роботи: 39 – фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Інформаційні технології, прикладна механіка, менеджмент
Докладніше

Цей сайт використовує Cookies

Політика конфіденційності та Правова інформація
Прийняти