Україна, 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11 +38 (050) 444-08-82
Харківський технологічний університет «ШАГ»
Харківський технологічний університет «ШАГ»

Україна, 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11

+38 (050) 444-08-82

Харківський технологічний університет «ШАГ»

Адміністрація, викладачі

Зайцев Віталій Єгорійович

Ректор, доктор технічних наук, професор

Ректор, доктор технічних наук, професор

Зайцев Віталій Єгорійович Ректор, доктор технічних наук, професор

Ректор, доктор технічних наук, професор.

Закінчив Харківський авіаційний інститут в 1994 році за спеціальністю «Літакобудування», кваліфікація «інженер-механік».

Кандидат технічних наук (1998). Дисертація: «Дослідження і розробка технологічних процесів виготовлення великогабаритних високоточних оболонок подвійної кривизни літальних апаратів», спеціальність 05.07.04 – технологія виробництва літальних апаратів.

Вчене звання доцента кафедри технології виробництва літальних апаратів (2002).

Доктор технічних наук (2011). Дисертація: «Підготовка та організація авіаційного заготівельно-штампувального виробництва на основі CALS-технологій», спеціальність 05.07.02 – проектування, виробництво і випробування літальних апаратів.

Вчене звання професора кафедри технології виробництва літальних апаратів (2014).

Загальний стаж педагогічної роботи становить 20 років.

Науково-практичні інтереси:

  • Технологічні процеси виробництва авіаційної техніки;
  • Автоматизація технологічної підготовки авіаційного виробництва (концепція Індустрія 4.0);
  • Розробка принципів та засобів впровадження елементів технології штучного інтелекту для вдосконалення існуючих систем автоматизації;
  • Формування (штампування) деталей методом вибуху та іншими імпульсними методами;
  • Високошвидкісна обробка металів (HSM);
  • Розробка структурних моделей єдиного інформаційного простору «віртуального виробництва»;
  • Проекти тематики Smart.City.

Має понад 120 публікацій, з них понад 50 – в наукових у виданнях в Україні та за кордоном і 17 навчально-методичного характеру (у т.ч. із грифом МОНУ), є співавтором 7 патентів України.

Макушенко Тимур Володимирович

Проректор, кандидат технічних наук, доцент

Проректор, кандидат технічних наук, доцент

Макушенко Тимур Володимирович Проректор, кандидат технічних наук, доцент

Петренко Анна Віталіївна

Кандидат економічних наук, завідувач кафедри менеджменту.

Кандидат економічних наук, завідувач кафедри менеджменту.

Петренко Анна Віталіївна Кандидат економічних наук, завідувач кафедри менеджменту.

Кандидат економічних наук, завідувач кафедри менеджменту.


У 2009 році закінчила Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (ХНТУСГ) за спеціальністю “Менеджмент організацій”. З 2009 по 2012 навчалася в аспірантурі за спеціальністю «Економіка підприємства» у 2012 році приймала участь в 5 місячній програмі обміну для викладачів Faculty Exchange Program в державному університеті Штату Колорадо (Colorado, USA) У 2014р. Захистила дисертацію за напрямком «Економіка та управління підприємствами за видами діяльності». Викладає дисципліни економічного спрямування, менеджмент, маркетинг, бізнес-дісципліни.


Наукові інтереси – системи марктетингової інформації, бізнес-комунікації, венчурний бізнес, інформаційне забезпечення бізнес-процесами, управління бізнесом та організація діяльності компаній. Має більше 20 наукових праць та публікацій, у тому числі участь у закордонній колективній монографії, науковий посібник, статті у наукових фахових виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз даних

Ідентифікатори у наукометричних базах:
Orcid ID: 0000-0002-2047-9835
Research ID: F-5142-2017
Google Scholar: 6e8nirIAAAAJ&hl.

Омельченко Оксана Ігорівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри "Менеджмент". Викладає дисципліни економічного спрямування, менеджмент, управління ІТ проектами.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри "Менеджмент". Викладає дисципліни економічного спрямування, менеджмент, управління ІТ проектами.

Омельченко Оксана Ігорівна Кандидат економічних наук, доцент кафедри "Менеджмент". Викладає дисципліни економічного спрямування, менеджмент, управління ІТ проектами.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри "Менеджмент".

У 2007 році закінчила Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) за спеціальністю “Фінанси”. З 2008 по 2011 навчалася в аспірантурі за спеціальністю 051 Економіка. У 2012 захистила дисертацію за спеціальністю 051 – Економіка (08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»). У 2013 році отримала сертифікат English for Speakers of Other Languages” Level B2 від Кембриджского университету. Має сертифікати Project Management, Software Product Management, Business Analysis in IT, а також Грамоти Департаменту освіти Харківської міської ради та Подяки Голови ХОДА.

Викладає дисципліни економічного спрямування, менеджмент, управління ІТ проектами.

Наукові інтереси – управління ІТ проектами, гнучкі методології розробки програмного забезпечення, управління бізнесом та менеджмент компаній, розвиток бізнес-комунікацій.

Має більше 80 наукових праць та публікацій, у тому числі участь у колективних монографіях, наукові посібники та підручники, мультимедійне інтерактивне електронне видання, авторські свідоцтва, статті у вітчизняних і закордонних наукових фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних.

Ідентифікатори у наукометричних базах:
Orcid ID: 0000-0001-7682-0169
Google Scholar: gT7FOo8AAAAJ&hl.
Scopus – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56669966400

Щербань Олена Дмитрівна

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту

Щербань Олена Дмитрівна Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту

У 2002 році закінчила Харківський державний економічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію економіста. Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: «Формування організаційно-економічного механізму інвестування автотранспортних підприємств» (2011 р.). Вчене звання – доцент (2014 р.)

Дисципліни, які викладає. Менеджмент в ІТ, Венчурний бізнес та підприємництво, Технології прийняття рішень, Бізнес-планування

Наукові інтереси – фінансово-господарський та організаційний механізм функціонування підприємств та управління ним.

Має науковий стаж науково-педагогічної роботи понад 18 років. Автор понад 50 наукових праць та публікацій, науково-методичних праць, монографій та навчальних посібників; статті у наукових фахових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.

Ідентифікатори у наукометричних базах:
Orcid ID: 0000-0001-6886-7127
Google Scholar: qhbaerkaaaj&hl

Чемоданова Марина Федорівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри менеджменту

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри менеджменту

Чемоданова Марина Федорівна Кандидат філологічних наук, доцент кафедри менеджменту

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри менеджменту

У 2005 році закінчила ХДПУ ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Англійська. Китайська мова, викладач». З 2008 по 2011 навчалася в аспірантурі за спеціальністю 10.01.02 Філологія. У 2011 захистила дисертацію за спеціальністю 10.01.02 – Філологія (10.01.02– «Агіографічні мотиви в романізованих біографіях Д.С Мережковського»). У 2016 році отримала сертифікат E-Tutor Київського університету “КРОК”. У 2020 отримала сертифікат курсу “Academic writing”. “Chinese HSK level 4”.

Викладає дисципліни лінгвістичного спрямування, переклад.

Наукові інтереси – іноземні мови для професійних сфер, переклад в сфері IT, науково-технічний переклад.

Має більше 100 наукових праць та публікацій, наукові посібники та підручники, мультимедійне інтерактивне електронне видання, статті у вітчизняних і закордонних наукових фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних.

Ідентифікатори у наукометричних базах:
Orcid ID: https://orcid.org/0000-0001-8783-219X
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=hQIM4u0AAAAJ&hl=ru