Україна, 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11 +38 (050) 444-08-82
Харківський технологічний університет «IT STEP»
Харківський технологічний університет «IT STEP»

Україна, 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11

+38 (050) 444-08-82

Харківський технологічний університет «IT STEP»

Програми вступних випробувань

ГРАФІК

проведення вступних випробувань у 2019 році

Завантажити одним файлом
Програми вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:
  1. Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та технології”. Детальніше
  2. Програма співбесіди для вступників, які вступають на спеціальність 126 “Інформаційні системи та технології” на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю. Детальніше
  3. Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 073 “Менеджмент” на основі ОКР молодшого спеціаліста. Детальніше 
  4. Програма співбесіди для вступників, які вступають на спеціальність 073 “Менеджмент” на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю. Детальніше
 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

консультацій, вступних випробувань та проведення співбесід для вступу до

ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ХАРКІВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ШАГ»

Вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), фахового випробування.
Фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста/спеціаліста (або такого, що здобувається), яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.
Співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо включення вступника до рейтингового списку.
З п.4.3. (Правил вступу ХТУ «ШАГ»):
Для конкурсного відбору вступників, що вступають до Університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, проводиться додаткове вступне випробування у формі співбесіди
Програма за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та технології” наведена за посиланням), за результатами якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про допуск/не допуск вступника до подальшого проходження фахового випробування/тестування (програма наведена за посиланням ).
Програма за спеціальністю 073 “Менеджмент” наведена за посиланням
У випадку, якщо вступник  не  склав  додаткового вступного випробування у вигляді співбесіди, він втрачає право брати учать у конкурсному відборі на дану спеціальність (освітню програму)»
З п.4.14. (Правил вступу ХТУ «ШАГ»):
«Вступне випробування з фахових дисциплін (фахове випробування) для вступників на навчання за ОП підготовки бакалавра проводиться у формі тестування і оцінюється за 100-бальною шкалою»
Терміни прийому документів, вступних випробувань та співбесіди для всіх форм навчання наведені у п. 3.5. (Правил вступу ХТУ «ШАГ»).

 

Цей сайт використовує Cookies

Політика конфіденційності та Правова інформація
Прийняти