Україна, 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11 +38 (050) 444-08-82
Харківський технологічний університет «IT STEP»
Харківський технологічний університет «IT STEP»

Україна, 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11

+38 (050) 444-08-82

Харківський технологічний університет «IT STEP»

Організаційна

Графік навчального процесу Завантажити

Розклад Дзвінків Завантажити

Типовий розклад занять Завантажити

Положення про приймальну комісію Завантажити

Положення про кафедру Завантажити

Положення про організацію освітнього процесу Завантажити

Положення про забезпечення доступності та супровід ООФМ та МГН Завантажити

Положення про вчену раду ХТУ «ШАГ» Завантажити

Положення про порядок проведення конкурсного відбору Завантажити

Положення про порядок дій при припиненні та відновленні освітньої діяльності ХТУ «ШАГ» Завантажити

Кодекс честі університету Завантажити

Положення про академічну мобільність Завантажити

Положення про визнання в університеті результатів попереднього навчання Завантажити

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти Завантажити

Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти Завантажити

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти Завантажити

Положення про порядок визнання результатів навчання набутих студентами у неформальній інформальній освіті Завантажити

Положення про поточний календарний та семестровий контроль результатів навчання Завантажити

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти Завантажити

Положення про розробку силабусів навчальних дисциплін Завантажити

Положення про розроблення затвердження моніторинг та перегляд освітніх програм Завантажити

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Завантажити

Положення про систему запобігання академічному плагіату Завантажити

Положення про систему оцінювання результатів навчання Завантажити

Порядок проведення конкурсного відбору НПП Завантажити

Цей сайт використовує Cookies

Політика конфіденційності та Правова інформація
Прийняти