Комп'ютерна Академія {global_step_name} - повноцінна IT-освіта для дорослих і дітей. Ми навчаємо з 1999 року. Авторські методики, викладачі-практики, 100% практичних занять.

Ви використовуєте застарілий браузер!

Ваш браузер Internet Explorer, на жаль, є застарілим. Ця версія браузеру не підтримує багато сучасних технологій, тому деякі функції сайту можуть працювати з помилками. Рекомендуємо переглядати сайт за допомогою актуальних версій браузерів Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство – наукове товариство студентів і молодих вчених Харківського технологічного університету “ШАГ” є самоврядним, добровільним, колегіальним об’єднанням та частиною системи громадського самоврядування Університету, яка забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються та працюють в Університеті щодо питань наукової діяльності, інновацій та обміну знаннями.

 

Метою студентського наукового товариства (СНТ) Харківського технологічного університету “ШАГ” є всебічне сприяння розвитку науки, науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності у молодіжному середовищі шляхом створення умов для розкриття і розвитку наукового та творчого потенціалів молоді, формування нового наукового економічного світогляду, ініціювання нових знань та використання результатів наукових досліджень для вирішення актуальних наукових проблем. 

 

Членами СНТ можуть бути особи, які навчаються в Харківському технологічному університеті “ШАГ” та науково-педагогічні працівники, які належать до категорії молодих вчених (тобто віком до 35 років), які займаються науковою діяльністю та виявили бажання працювати в науковій спільноті.

 

Доповоді про активну діяльність студентів ХТУ “ШАГ” та їх досягнення у різних сферах активності наведені за посиланням.

 

Наукова діяльність студентів

В університеті створено наукове товариство студентів і молодих учених, яке є добровільним молодіжним об’єднанням. Метою діяльності товариства є:

  • сприяння професійному зростанню студентів і молодих науковців через залучення їх до наукової діяльності;
  • об’єднання їхніх зусиль для розробки інформаційних інтелектуальних технологій для вирішення пріоритетних наукових завдань в рамках різноманітних міжнародних грантів і спільних проектів з виробничими компаніями;
  • розвиток інноваційної діяльності молодих вчених.

Результати наукових досліджень будуть висвітлюватись студентами та молодими науковцями на міжнародних конференціях, тематичних семінарах, літніх школах, різноманітних конкурсах наукових робіт та стартапів.

 

 

Шановні друзі, хочем представити вам перший випуск Студентського вісника.

 

До його формування долучилися 28 авторів бакалаврського та магістерського рівня з п’яти закладів вищої освіти:  Харкова, Черкас, Львову та Таліну (Естонія).
Ідея створення наукового журналу належить студентам нашого університету. До вісника можуть входити наукові статті здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів.  

Дякуємо редакційній колегії журналу, до якої увійшли провідні фахівці університету, за професійній підхід в рецензуванні наукових статей студентів.

Виносимо подяку Мотрич Анні - студентці 313 групи кафедри «Менеджмент в IT» - за підготовку інформаційних матеріалів для вісника, саме вони дозволили розширити географію учасників.

Окремо хочемо подякувати Ковалю Олексію - студенту 116 групи кафедри «Інформаційні системи та технології» -  за креативний підхід в розробці макету обкладинки. Олексій став переможцем конкурсу на найкращу обкладинку та здобув право бути автором обкладинки опублікованого Студентського вісника.

 

Перший випуск Студентського вісника 

Скачати

Другий випуск Студентського вісника 

Скачати