Україна, 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11 +38 (050) 444-08-82
Харківський технологічний університет «IT STEP»
Харківський технологічний університет «IT STEP»

Україна, 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11

+38 (050) 444-08-82

Харківський технологічний університет «IT STEP»

Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство – наукове товариство студентів і молодих вчених Харківського технологічного університету “ШАГ” є самоврядним, добровільним, колегіальним об’єднанням та частиною системи громадського самоврядування Університету, яка забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються та працюють в Університеті щодо питань наукової діяльності, інновацій та обміну знаннями.
Метою студентського наукового товариства (СНТ) Харківського технологічного університету “ШАГ” є всебічне сприяння розвитку науки, науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності у молодіжному середовищі шляхом створення умов для розкриття і розвитку наукового та творчого потенціалів молоді, формування нового наукового економічного світогляду, ініціювання нових знань та використання результатів наукових досліджень для вирішення актуальних наукових проблем.
Членами СНТ можуть бути особи, які навчаються в Харківському технологічному університеті “ШАГ” та науково-педагогічні працівники, які належать до категорії молодих вчених (тобто віком до 35 років), які займаються науковою діяльністю та виявили бажання працювати в науковій спільноті.
Доповоді про активну діяльність студентів ХТУ “ШАГ” та їх досягнення у різних сферах активності наведені за посіланням.
 
Наукова діяльність студентів
В університеті створено наукове товариство студентів і молодих учених, яке є добровільним молодіжним об’єднанням. Метою діяльності товариства є:
сприяння професійному зростанню студентів і молодих науковців через залучення їх до наукової діяльності;
об’єднання їхніх зусиль для розробки інформаційних інтелектуальних технологій для вирішення пріоритетних наукових завдань в рамках різноманітних міжнародних грантів і спільних проектів з виробничими компаніями;
розвиток інноваційної діяльності молодих вчених.
Результати наукових досліджень будуть висвітлюватись студентами та молодими науковцями на міжнародних конференціях, тематичних семінарах, літніх школах, різноманітних конкурсах наукових робіт та стартапів.

Цей сайт використовує Cookies

Політика конфіденційності та Правова інформація
Прийняти