Україна, 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11 +38 (050) 444-08-82
Харківський технологічний університет «IT STEP»
Харківський технологічний університет «IT STEP»

Україна, 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11

+38 (050) 444-08-82

Харківський технологічний університет «IT STEP»

Спеціальність 073 “Менеджмент”

Освітньо-професійна програма:  Менеджмент в ІТ
Галузь знань: 07 Управління і адміністрування
Спеціальність: 073 Менеджмент
Кваліфікація: Бакалавр менеджменту в сфері інформаційних технологій
Ступінь вищої освіти:  Перший (бакалаврський)


СТАНЬ МЕНЕДЖЕРОМ В IT – ЗМІНИ СВОЄ ЖИТТЯ


Ми впевнені, що стати менеджером в IT може кожен, хто цього прагне. Для досягнення мети від вас потрібні лише бажання, старанність і дисципліна. Решту ми беремо на себе.


Цікава та актуальна освітня  програма, розроблена колективом науково-педагогічних працівників університету та фахівців-практиків. Програма постійно оновлюється і вдосконалюється відносно запитів ринку праці, нових тенденцій в галузі ІТ та рекомендацій стейкголдерів.  
Навчання за даною програмою надасть можливість реалізувати власні ідеї та створити власні унікальні проекти вже під час отримання вищої освіти, бо весь процес відбувається під керівництвом досвідчених менторів, які знають потреби менеджменту та ІТ-ринку і лояльно ставляться до сміливих ідей та експериментів студентів. 


Освітня програма повністю відповідає Стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти № 1156 затвердженого Наказом МОН від 29.10.2018 р. та передбачає опанування додаткових фахових компетентностей та програмних результатів, що необхідні для успішного професійної діяльності в ІТ-індустрії.
 

Освітня програма   Навчальні плани   Силабуси обов'язкових дисциплін  

Унікальністю і особливістю освітньої програми є:

 • надання студентам можливості розширити свої soft skills: критичне мислення, лідерство, ораторське мистецтво, бізнес-комунікації, практична психологія та багато всього корисного і цікавого. 
 • навчання на одній програмі - фактично опанування hard skills за трьома напрямами: менеджмент, маркетинг та інформаційні технології
 • застосування інноваційних методів викладання з   мотивуванням студентів до командної роботи
 • сприяння побудові професійної кар'єри студента шляхом залучення  до практичної діяльності реальних IT-компаній
 • математичні, інформаційні, імітаційні моделі явищ, об'єктів, систем і процесів
 • застосування автоматизованих систем обробки інформації, управління та інформаційної підтримки життєвого циклу суб'єктів бізнесу, продуктів, програмних систем та комплексів, систем підтримки прийняття рішень
 • Здобувач вищої освіти має можливість сформувати власну індивідуальну траєкторію, шляхом вибору дисциплін з Каталогу вибіркових дисциплін  відповідно до Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти  Університету
Каталог вибіркових дисциплін  

Результати навчання  дозволять здобувачам вправно:

 • налагоджувати та підтримувати професійні комунікації: всередині організації і з її контрагентами, в усній та письмовій формі, державною та іноземною мовами
 • практично застосовувати принципи ведення ІТ-бізнесу та оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації
 • управляти та координувати проєкти в компанії, оперативно вирішувати стратегічні завдання в якості проєктного менеджера (Project Manager)
 • створювати та запускати нові ІТ продукти чи бізнес-ідеї (startup), 
 • удосконалювати продукти на кожній стадії життєвого циклу в якості продуктового менеджера (Product Manager)
 • виявляти проблеми та здійснювати пошук, збирання та аналіз інформації, вдосконалювати бізнес-моделі та бізнес-процеси в якості бізнес-аналітика (Business Analyst)
 • створювати технічну документацію, ілюструвати та адаптувати для кінцевого споживача в якості технічного письменника (Technical Writer)
 • працювати та супроводжувати клієнтів у якості аккаунт менеджера (Account Manager)
 • працювати у сфері управління персоналом, мотивувати персонал, виявляти і нейтралізовувати причини стресу  в якості HR-менеджера, Recruter, People Partner, Career Adviser
 • займатися маркетингом у цифровому просторі, підвищувати продажі в якості Інтернет-маркетолога
 • покращувати імідж компанії, підвищувати впізнаваність бренду в якості SMM-менеджера
 • проводити пошукове просування сайтів, розробляти стратегії просування, аналізувати та моніторити інновації в якості SEO-спеціаліста
 • створювати та управляти інформацією про бренд компанії, ІТ-продукти та послуги в якості контент-менеджера та копірайтера
 • пропонувати клієнтам кращі технічні рішення для бізнесу в якості сейлз менеджера (Sales Manager)

   ​​​​​​

ШАНОВНІ СТЕЙКГОЛДЕРИ, з метою підвищення якості вищої освіти, для громадського обговорення пропонуються проєкт освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, навчання за якою буде здійснюватись починаючи з 2023 року. 

Проєкт освітньої програми для обговорення  


Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 15 лютого 2023р. на електронну адресу: 


За посиланням представлена актуальна інформація щодо проходження процесу акредитації

Акредитація  

Цей сайт використовує Cookies

Політика конфіденційності та Правова інформація
Прийняти