Комп'ютерна Академія {global_step_name} - повноцінна IT-освіта для дорослих і дітей. Ми навчаємо з 1999 року. Авторські методики, викладачі-практики, 100% практичних занять.

Ви використовуєте застарілий браузер!

Ваш браузер Internet Explorer, на жаль, є застарілим. Ця версія браузеру не підтримує багато сучасних технологій, тому деякі функції сайту можуть працювати з помилками. Рекомендуємо переглядати сайт за допомогою актуальних версій браузерів Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

ЛІЦЕНЗІї та АКРЕДИТАЦІї

Ліцензія

28 грудня 2016 року університет отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг, пов'язаних з отриманням вищої освіти на рівнях "бакалавр" і "магістр". Ліцензія переоформлена 22 лютого 2021 року.

 • Спеціальність
 • Рівень вищої освіти
 • Ліцензія
 • Ліцензійний обсяг на рік Обсяг на рік
 1. Офіційні відомості за посиланням
 • 122 Комп’ютерні науки
 • Перший (бакалаврський) рівень
 • МОН України № 19-л від 22.02.2021
 • 300

 

 • 122 Комп’ютерні науки
 • Другий (магістерський) рівень
 • МОН України № 19-л від 22.02.2021
 • 100

 

 1. Матеріали самооцінювання освітньо-професійної програми
 2. Звіт експертної групи
 3. Експертний висновок галезевої експертної раді
 4. Рішення про акредитацію: протокол засідання, додаток до протоколу
 5. Сертифікат про акредитацію

Ліцензування закладу вищої освіти — процедура визнання спроможності ЗВО певного типу впровадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Акредитація

Перший (бакалаврський) рівень

Освітньо-професійна програма "Комп'ютерні науки" за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"
Рішення №8(25).1.54 від 14.05.2020р.

Другий (магістерський) рівень

Освітньо-професійна програма "Прикладні комп'ютерні науки" за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

Акредитація освітньої програми - це оцінювання освітньої програми на предмет її відповідності стандарту освіти, а також спроможності закладу освіти забезпечити досягнення здобувачами освіти передбачених в освітній програмі результатів навчання.