м. Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11

Без категорії

Карта Дисциплін

I курс II курс III курс IV курс I семестр Вища математика Алгоритми та Структури даних Теорія прийняття рішень Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів Професійна іноземна мова та комунікативні технології II семестр Дискретна математика Об’єктно-орієнтоване програмування Моделювання систем Комп’ютерні системи та мережі Професійна іноземна мова та комунікативні технології III семестр Теорія імовірностей, математична статистика та спеціальні розділи математики Технології створення програмних продуктів Організація баз даних та знань Операційні системи Професійна іноземна мова та комунікативні технології ІV семестр Інтелектуальний аналіз даних…

0
Детальніше

Інформаційні ресурси

Типовий розклад занять Завантажити Розклад дзвінків Завантажити Концепція освітньої діяльності 126 спеціальності “ІСТ” Завантажити Концепція освітньої діяльності 073 спеціальності “Менеджмент” Завантажити Використання інформаційних ресурсів 126 спеціальності “ІСТ” Завантажити Використання інформаційних ресурсів 073 спеціальності “Менеджмент” Завантажити Інформаційне забезпечення 126 спеціальності “ІСТ” Завантажити Інформаційне забезпечення 073 спеціальності “Менеджмент” Завантажити Навчально-методичне забезпечення 126 спеціальності “ІСТ” Завантажити Навчально-методичне забезпечення 073 спеціальності “Менеджмент” Завантажити Пояснювальна записка до НП 126 спеціальності “ІСТ” Завантажити Пояснювальна записка до НП 073 спеціальності “Менеджмент” Завантажити Шкала оцінювання Завантажити Освітньо-професійна програма 126 спеціальності…

0
Детальніше

Доступ до публічної інформації

  Приватний заклад вищої освіти «Харківський технологічний університет «ШАГ» надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-VI від 13 січня 2011 року, Законом України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 1 липня 2014 року та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» № 547/2011 від 5 травня 2011 року. Надання публічної інформації: Харківський технологічний університет «ШАГ» здійснює у відповідь на інформаційний запит. Запит від осіб на отримання інформації подається у…

0
Детальніше

Кавун Сергій Віталійович

Ректор. Професор, доктор економічних наук, кандидат технічних наук, Ph.D, професор кафедри інформаційних технологій. У 1995 році закінчив з відзнакою Харківський військовий університет, спеціальність – математичне забезпечення автоматизованих систем управління; у 2000 р. захистив кандидатську дисертацію за спецтемою; у 2005 р. отримав вчене звання доцента кафедри інформаційних систем; у 2017 р. отримав вчене звання професора кафедри інформаційних технологій; у 2014 році захистив докторську дисертацію за темою “Інформаційне забезпечення системи економічної безпеки підприємства”, спеціальність 21.04.02 – Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності. Має дві вищі…

0
Детальніше

Графік прийому

Графік особистого прийому громадян керівництвом Харківського технологічного університету “ШАГ” Посадова особа П.І.Б. Дні та години прийому Ректор ХТУ «ШАГ» Зайцев Віталій Єгорійович Другий вівторок кожного місяця з 16.00 до 17.00 години

0
Детальніше

Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство – наукове товариство студентів і молодих вчених Харківського технологічного університету “ШАГ” є самоврядним, добровільним, колегіальним об’єднанням та частиною системи громадського самоврядування Університету, яка забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються та працюють в Університеті щодо питань наукової діяльності, інновацій та обміну знаннями. Метою студентського наукового товариства (СНТ) Харківського технологічного університету “ШАГ” є всебічне сприяння розвитку науки, науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності у молодіжному середовищі шляхом створення умов для розкриття і розвитку наукового та творчого потенціалів…

0
Детальніше

Напрямки наукових досліджень

Напрямки наукових досліджень – науково-дослідна робота Університету скерована на розвиток наукової школи Харківського технологічного університету “ШАГ” «Механізми економічної та інформаціної безпеки суб’єктів господарювання». Наукові дослідження здійснюються відповідно до таких основних напрямів розвитку школи: Наукові засади менеджменту кадрової безпеки; Застосування методів нечіткої логики та інтелектуального аналізу. Розвиток концепції Індустрії 4.0. Кластерна економіка, розвиток хайтек та інженерних спільнот. Інноваційний розвиток та залучення інвестицій. Розробка принципів та засобів впровадження елементів технології штучного інтелекту для вдосконалення існуючих систем автоматизації виробничих компаній. Розробка структурних моделей…

0
Детальніше

Публікації

Монографії Kavun S., Brumnik R. Management of corporate security : new approaches and future challenges. Cyber security challenges for critical infrastructure protection. Monograph / [editorial Denis Galeta, and Miran Vrsec]. – Ljubljana : Institute for Corporate Security Studies, 2013. – 318 p. Клебанова Т.С., Гурьянова Л.С., Кавун С.В. Инновационные и информационные технологии в развитии национальной экономики: теория и практика. Инновационно-ориентированные модели сбалансированного развития регионов. Монография / Под ред. Т.С. Клебановой, В.П. Невежина, Е.И. Шохина.- М. : Научные технологии, 2013. –…

0
Детальніше