м. Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11

Професорсько-викладацький склад

Зайцев Віталій Єгорійович

Ректор, доктор технічних наук, професор Закінчив Харківський авіаційний інститут в 1994 році за спеціальністю «Літакобудування», кваліфікація «інженер-механік». Кандидат технічних наук (1998). Дисертація: «Дослідження і розробка технологічних процесів виготовлення великогабаритних високоточних оболонок подвійної кривизни літальних апаратів», спеціальність 05.07.04 – технологія виробництва літальних апаратів. Вчене звання доцента кафедри технології виробництва літальних апаратів (2002). Доктор технічних наук (2011). Дисертація: «Підготовка та організація авіаційного заготівельно-штампувального виробництва на основі CALS-технологій», спеціальність 05.07.02 – проектування, виробництво і випробування літальних апаратів. Вчене звання професора кафедри технології виробництва…

0
Детальніше

Петренко Анна Віталіївна

Кандидат економічних наук, завідувач кафедри менеджменту. У 2009 році закінчила Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (ХНТУСГ) за спеціальністю “Менеджмент організацій”. З 2009 по 2012 навчалася в аспірантурі за спеціальністю «Економіка підприємства» у 2012 році приймала участь в 5 місячній програмі обміну для викладачів Faculty Exchange Program в державному університеті Штату Колорадо (Colorado, USA) У 2014р. Захистила дисертацію за напрямком «Економіка та управління підприємствами за видами діяльності». Викладає дисципліни економічного спрямування, менеджмент, маркетинг, бізнес-дісципліни. Наукові інтереси –…

0
Детальніше

Омельченко Оксана Ігорівна

У 2007 році закінчила Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) за спеціальністю “Фінанси”. З 2008 по 2011 навчалася в аспірантурі за спеціальністю 051 Економіка. У 2012 захистила дисертацію за спеціальністю 051 – Економіка (08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»). У 2013 році отримала сертифікат English for Speakers of Other Languages” Level B2 від Кембриджского университету. Має сертифікати Project Management, Software Product Management, Business Analysis in IT, а також Грамоти Департаменту освіти Харківської міської…

0
Детальніше

Щербань Олена Дмитрівна

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту У 2002 році закінчила Харківський державний економічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію економіста. Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: «Формування організаційно-економічного механізму інвестування автотранспортних підприємств» (2011 р.). Вчене звання – доцент (2014 р.) Дисципліни, які викладає. Менеджмент в ІТ, Венчурний бізнес та підприємництво, Технології прийняття рішень, Бізнес-планування Наукові інтереси…

0
Детальніше

Чемоданова Марина Федорівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри менеджменту У 2005 році закінчила ХДПУ ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Англійська. Китайська мова, викладач». З 2008 по 2011 навчалася в аспірантурі за спеціальністю 10.01.02 Філологія. У 2011 захистила дисертацію за спеціальністю 10.01.02 – Філологія (10.01.02– «Агіографічні мотиви в романізованих біографіях Д.С Мережковського»). У 2016 році отримала сертифікат E-Tutor Київського університету “КРОК”. У 2020 отримала сертифікат курсу “Academic writing”. “Chinese HSK level 4”. Викладає дисципліни лінгвістичного спрямування, переклад. Наукові інтереси – іноземні мови для професійних…

0
Детальніше

Мартова Тетяна Михайлівна

Магістр філології, викладач англійської мови У 2015 році з відзнакою закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «мова і література», здобувши кваліфікацію «філолог, лектор/ викладач англійської мови». У січні 2020 склала іспити та отримала сертифікат рівня C1 at the level CEFR. У травні 2020 отримала сертифікати “Business English: Networking” від університету Вашингтона, “Strategies for Teaching Perfect Tenses and Modals” від університету Каліфорнії. Викладає бізнес англійську та англійську IT спрямування. Наукові інтереси – лексикологія англійської мови, порівняльне мовознавство, новітні…

0
Детальніше

Сотник Євгеній Олександрович

Старший викладач кафедри інформаційних технологій У 2009 році закінчив Українську інженерно-педагогічну академію (УІПА) за спеціальностями «Професійне навчання. Автоматизовані системі управління промисловими установками», та «Педагогіка вищої школи». Викладає дисципліни в галузі програмування та створення ігрових додатків. З 2015 і до сьогоднішнього дня є керівником напрямку МКА «ШАГ» м.Харків. Наукові інтереси – програмування мовами C/С++, С#. Створення ігрових додатків з використанням Unity. Має статті у вітчизняних і закордонних наукових фахових виданнях та 4 патенти на корисні моделі. Є засновником та співорганізатором всеукраїнського…

0
Детальніше

Задерей Юрій Миколайович

Викладач кафедри інформаційних технологій. У 2019 році закінчив Українську інженерно-педагогічну академію та здобув кваліфікацію магістр за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки». Викладає дисципліни ІТ-напряму: «Організація баз даних та знань» та «Проектування мобільних додатків». Наукові інтереси – розробка програмного забезпечення з використанням різних .Net-технологій. Має більше десятка патентів та публікацій у наукових фахових виданнях України.

0
Детальніше

Алексєєнко Надія Юріївна

Викладач кафедри інформаційних технологій. У 2012 році закінчила Харківський національній економічний університет (ХНЕУ) за спеціальністю “Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв”. Викладає дисципліни циклу комп’ютерного (графічний, веб) дизайну. Наукові інтереси – моделювання видавничих процесів, оцінка якості додрукарської підготовки, інформаційні системи у сфері проектування графічного дизайну. Має 2 наукові праці, у тому числі участь у колективній монографії, та стаття у науковому фаховому виданні України, яке входить до міжнародних наукометричних баз даних.

0
Детальніше