м. Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11

Професорсько-викладацький склад

Зайцев Віталій Єгорійович

Ректор. Доктор технічних наук, професор Закінчив Харківський авіаційний інститут в 1994 році за спеціальністю «Літакобудування», кваліфікація «інженер-механік». Кандидат технічних наук (1998). Дисертація: «Дослідження і розробка технологічних процесів виготовлення великогабаритних високоточних оболонок подвійної кривизни літальних апаратів», спеціальність 05.07.04 – технологія виробництва літальних апаратів. Вчене звання доцента кафедри технології виробництва літальних апаратів (2002). Доктор технічних наук (2011). Дисертація: «Підготовка та організація авіаційного заготівельно-штампувального виробництва на основі CALS-технологій», спеціальність 05.07.02 – проектування, виробництво і випробування літальних апаратів. Вчене звання професора кафедри технології виробництва…

0
Детальніше

Петренко Анна Віталіївна

Кандидат економічних наук, завідувач кафедри менеджменту. У 2009 році закінчила Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (ХНТУСГ) за спеціальністю “Менеджмент організацій”. З 2009 по 2012 навчалася в аспірантурі за спеціальністю «Економіка підприємства» у 2012 році приймала участь в 5 місячній програмі обміну для викладачів Faculty Exchange Program в державному університеті Штату Колорадо (Colorado, USA) У 2014р. Захистила дисертацію за напрямком «Економіка та управління підприємствами за видами діяльності». Викладає дисципліни економічного спрямування, менеджмент, маркетинг, бізнес-дісципліни. Наукові інтереси –…

0
Детальніше

Міхєєв Іван Андрійович

Доцент кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук. Сфера інтересів – алгоритми, мови програмування, бази даних та багато іншого. Має 94 науково-методичні праці, у тому числі 5 статей у виданнях, що входять до наукометричної бази SCOPUS. Є координатором підготовки junior-спеціалістів напряму Java у компанії EPAM.

0
Детальніше

Задерей Юрій Миколайович

Викладач кафедри інформаційних технологій. У 2019 році закінчив Українську інженерно-педагогічну академію та здобув кваліфікацію магістр за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки». Викладає дисципліни ІТ-напряму: «Організація баз даних та знань» та «Проектування мобільних додатків». Наукові інтереси – розробка програмного забезпечення з використанням різних .Net-технологій. Має більше десятка патентів та публікацій у наукових фахових виданнях України.

0
Детальніше

Ісаєнкова Ірина Володимирівна

Старший викладач кафедри «Інформаційні технології» У 2012 році закінчила з відзнакою Макіївський політехнічний коледж за спеціальністю “Розробка програмного забезпечення”. Нагороджена стипендією Президента України. У 2017 році закінчила з відзнакою Донецький національний університет імені Василя Стуса за спеціальністю “Системи штучного інтелекту” та здобула кваліфікацію магістр комп’ютерних наук та інформаційних технологій. Нагороджена подякою ректора Донецького національного університету імені Василя Стуса у 2017 р., а також грамотою у номінації «Улюблений викладач фізико-технічного факультету» у 2018 р. Закінчила освітню програму “Розробка навчальних курсів у…

0
Детальніше

Мартова Тетяна Михайлівна

Магістр філології, викладач англійської мови. У 2015 році з відзнакою закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна  за спеціальністю “Мова та література”, здобувши кваліфікацію “філолог, лектор/ викладач англійської мови”. Маю наукову публікацію “Специфіка фразеологічної об’єктивації концепту Public Relations в англійській мові (американський та британський варіанти) “. У січні 2020 року склала іспит та отримала сертифікат рівня C1 at the level CEFR.

0
Детальніше

Яценко Роман Миколайович

Кандидат економічних наук, доцент. У 2003 році закінчив Харківський державний економічний університет (ХНЕУ) за спеціальністю “Інформаційні управляючі системи та технології”. З 2003 по 2006 навчався в аспірантурі за спеціальністю 051 Економіка (08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці). У 2007 р. захистив дисертацію за темою: “Моделювання цінової політики підприємства в умовах нестаціонарного середовища”. Викладає дисципліни «Спеціалізовані мови програмування», «Технології електронного бізнесу та криптовалют». Наукові інтереси – моделі адаптивного управління навчальним процесом в системах дистанційного навчання, моделювання цінової…

0
Детальніше

Чемоданова Марина Федорівна

Доцент кафедри інформаційних технологій, кандидат філологічних наук. У 2004 році отримала диплом бакалавра педагогічної освіти, вчителя англійської мови і китайської мови та зарубіжної літератури основної школи Харківського Національного Педагогічного Університету ім. Г.С. Сковороди, у 2005 році отримала диплом спеціаліста Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська, китайська). У 2011 присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук. Наукове звання доцента присвоєне у 2015 році. Є автором більш 50 наукових робіт та більше 25 науково-методичних публікацій. Наукові інтереси – інноваційні технології у…

0
Детальніше

Алексєєнко Надія Юріївна

Викладач кафедри інформаційних технологій. У 2012 році закінчила Харківський національній економічний університет (ХНЕУ) за спеціальністю “Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв”. Викладає дисципліни циклу комп’ютерного (графічний, веб) дизайну. Наукові інтереси – моделювання видавничих процесів, оцінка якості додрукарської підготовки, інформаційні системи у сфері проектування графічного дизайну. Має 2 наукові праці, у тому числі участь у колективній монографії, та стаття у науковому фаховому виданні України, яке входить до міжнародних наукометричних баз даних.

0
Детальніше