м. Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11

Професорсько-викладацький склад

Кавун Сергій Віталійович

Ректор. Професор, доктор економічних наук, кандидат технічних наук, Ph.D, професор кафедри інформаційних технологій. У 1995 році закінчив з відзнакою Харківський військовий університет, спеціальність – математичне забезпечення автоматизованих систем управління; у 2000 р. захистив кандидатську дисертацію за спецтемою; у 2005 р. отримав вчене звання доцента кафедри інформаційних систем; у 2017 р. отримав вчене звання професора кафедри інформаційних технологій; у 2014 році захистив докторську дисертацію за темою “Інформаційне забезпечення системи економічної безпеки підприємства”, спеціальність 21.04.02 – Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності. Має дві вищі…

0
Детальніше

Замула Аліна Олександрівна

Завідувач кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент. У 2010 році з відзнакою закінчила Державний університет інформатики та штучного інтелекту, спеціальність – «Економічна кібернетика». У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, тема дисертації «Методи та моделі інтелектуального управління банківською діяльністю». Викладає дисципліни циклу інформаційних технологій та спеціальності 126 “Інформаційні системи та технології”. Сфера наукових інтересів – моделювання складних систем, інтелектуальні методи управління. Має 19 наукових праць, у тому числі 6 статей у наукових фахових виданнях…

0
Детальніше

Петренко Ольга Євгенівна

Доцент кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент. У 1990 році закінчила механіко-математичний факультет Харківського державного університету ім. Н.В.Каразіна за спеціальністю математика. В 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, у 2013 році присвоєне вчене звання доцента. Викладає дисципліни математичного циклу. Сфера наукових інтересів – економіко-математичне моделювання, системи захисту інформації. Має 23 друковані праці, численні методичні розробки.   Ідентифікатори у наукометричних базах: ID ORCID – 0000-0002-7455-1388 ID Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=T0kc39EAAAAJ&hl=ru  E-mail:  olga.petrenko@itstep.org  

0
Детальніше

Ульянова Олеся Сергіївна

Доцент кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук. Тренує молодих фахівців і проводить співбесіди. Вона знає, як ніхто інший, з якими проблемами стикаються початківці IT-шники. Є тренером компанії Akvelon Ukraine і координатором освітнього спрямування Kharkiv IT Cluster.        E-mail:  olesia.ulianova@itstep.org  

0
Детальніше

Міхєєв Іван Андрійович

Доцент кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук. Сфера інтересів – алгоритми, мови програмування, бази даних та багато іншого. Має 94 науково-методичні праці, у тому числі 5 статей у виданнях, що входять до наукометричної бази SCOPUS. Є координатором підготовки junior-спеціалістів напряму Java у компанії EPAM.

0
Детальніше

Чемоданова Марина Федорівна

Доцент кафедри інформаційних технологій, кандидат філологічних наук. У 2004 році отримала диплом бакалавра педагогічної освіти, вчителя англійської мови і китайської мови та зарубіжної літератури основної школи Харківського Національного Педагогічного Університету ім. Г.С. Сковороди, у 2005 році отримала диплом спеціаліста Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська, китайська). У 2011 присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук. Наукове звання доцента присвоєне у 2015 році. Є автором більш 50 наукових робіт та більше 25 науково-методичних публікацій. Наукові інтереси – інноваційні технології у…

0
Детальніше

Алексєєнко Надія Юріївна

Викладач кафедри інформаційних технологій. У 2012 році закінчила Харківський національній економічний університет (ХНЕУ) за спеціальністю “Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв”. Викладає дисципліни циклу комп’ютерного (графічний, веб) дизайну. Наукові інтереси – моделювання видавничих процесів, оцінка якості додрукарської підготовки, інформаційні системи у сфері проектування графічного дизайну. Має 2 наукові праці, у тому числі участь у колективній монографії, та стаття у науковому фаховому виданні України, яке входить до міжнародних наукометричних баз даних.

0
Детальніше

Сотник Євгеній Олександрович

Викладач кафедри інформаційних технологій. Досвід роботи в IT-сфері більше 5-ти років. Досвід викладання більше 10 років. Основні напрямки: Game Development та 3D-моделювання в Blender, де головна увага приділяється створенню моделей та анімацій для ігор; програмування (С/C++, C#). Має більше десятка статей у наукових  фахових виданнях та 4 патенти на корисні моделі. Є засновником та співорганізатором щорічного фестивалю Game Energy Fest.

0
Детальніше