м. Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11

Професорсько-викладацький склад

Зайцев Віталій Єгорійович

Ректор. Доктор технічних наук, професор Закінчив Харківський авіаційний інститут в 1994 році за спеціальністю «Літакобудування», кваліфікація «інженер-механік». Кандидат технічних наук (1998). Дисертація: «Дослідження і розробка технологічних процесів виготовлення великогабаритних високоточних оболонок подвійної кривизни літальних апаратів», спеціальність 05.07.04 – технологія виробництва літальних апаратів. Вчене звання доцента кафедри технології виробництва літальних апаратів (2002). Доктор технічних наук (2011). Дисертація: «Підготовка та організація авіаційного заготівельно-штампувального виробництва на основі CALS-технологій», спеціальність 05.07.02 – проектування, виробництво і випробування літальних апаратів. Вчене звання професора кафедри технології виробництва…

0
Детальніше

Замула Аліна Олександрівна

Завідувач кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент. У 2010 році з відзнакою закінчила Державний університет інформатики та штучного інтелекту, спеціальність – «Економічна кібернетика». У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, тема дисертації «Методи та моделі інтелектуального управління банківською діяльністю». Викладає дисципліни циклу інформаційних технологій та спеціальності 126 “Інформаційні системи та технології”. Сфера наукових інтересів – моделювання складних систем, інтелектуальні методи управління. Має 19 наукових праць, у тому числі 6 статей у наукових фахових виданнях…

0
Детальніше

Петренко Ольга Євгенівна

Доцент кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент. У 1990 році закінчила механіко-математичний факультет Харківського державного університету ім. Н.В.Каразіна за спеціальністю математика. В 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, у 2013 році присвоєне вчене звання доцента. Викладає дисципліни математичного циклу. Сфера наукових інтересів – економіко-математичне моделювання, системи захисту інформації. Має 23 друковані праці, численні методичні розробки.   Ідентифікатори у наукометричних базах: ID ORCID – 0000-0002-7455-1388 ID Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=T0kc39EAAAAJ&hl=ru  E-mail:  olga.petrenko@itstep.org  

0
Детальніше

Ульянова Олеся Сергіївна

Доцент кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук. Тренує молодих фахівців і проводить співбесіди. Вона знає, як ніхто інший, з якими проблемами стикаються початківці IT-шники. Є тренером компанії Akvelon Ukraine і координатором освітнього спрямування Kharkiv IT Cluster.        E-mail:  olesia.ulianova@itstep.org  

0
Детальніше

Міхєєв Іван Андрійович

Доцент кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук. Сфера інтересів – алгоритми, мови програмування, бази даних та багато іншого. Має 94 науково-методичні праці, у тому числі 5 статей у виданнях, що входять до наукометричної бази SCOPUS. Є координатором підготовки junior-спеціалістів напряму Java у компанії EPAM.

0
Детальніше

Петренко Анна Віталіївна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту. У 2009 році закінчила Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (ХНТУСГ) за спеціальністю “Менеджмент організацій”. З 2009 по 2012 навчалася в аспірантурі за спеціальністю «Економіка підприємства» у 2012 році приймала участь в 5 місячній програмі обміну для викладачів Faculty Exchange Program в державному університеті Штату Колорадо (Colorado, USA) У 2014р. Захистила дисертацію за напрямком «Економіка та управління підприємствами за видами діяльності». Викладає дисципліни економічного спрямування, менеджмент, маркетинг, бізнес-дісципліни. Наукові інтереси –…

0
Детальніше

Завгородня Ольга Сергіївна

Завідувач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент. У 2005 році закінчила з відзнакою Харківський національний економічний університет, факультет економіки і права. У 2011 році захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), що згідно наказу МОНУ № 1151 від 06.11.2015 р. відповідає спеціальності 073 «Менеджмент»). У 2012 році підтвердила рівень знання англійської мови сертифікатом Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International (Business English Certificate Vantage). У 2016 році одержала вчене звання доцента кафедри…

0
Детальніше

Чемоданова Марина Федорівна

Доцент кафедри інформаційних технологій, кандидат філологічних наук. У 2004 році отримала диплом бакалавра педагогічної освіти, вчителя англійської мови і китайської мови та зарубіжної літератури основної школи Харківського Національного Педагогічного Університету ім. Г.С. Сковороди, у 2005 році отримала диплом спеціаліста Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська, китайська). У 2011 присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук. Наукове звання доцента присвоєне у 2015 році. Є автором більш 50 наукових робіт та більше 25 науково-методичних публікацій. Наукові інтереси – інноваційні технології у…

0
Детальніше

Алексєєнко Надія Юріївна

Викладач кафедри інформаційних технологій. У 2012 році закінчила Харківський національній економічний університет (ХНЕУ) за спеціальністю “Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв”. Викладає дисципліни циклу комп’ютерного (графічний, веб) дизайну. Наукові інтереси – моделювання видавничих процесів, оцінка якості додрукарської підготовки, інформаційні системи у сфері проектування графічного дизайну. Має 2 наукові праці, у тому числі участь у колективній монографії, та стаття у науковому фаховому виданні України, яке входить до міжнародних наукометричних баз даних.

0
Детальніше