м. Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11

Діяльність університету

Міжнародна діяльність (International Activity)

Концептуальними засадами міжнародного співробітництва Харківського технологічного університету “ШАГ” є інтеграція Університету в світову систему технологічної освіти, підготовка фахівців та спеціалістів у напрямах розробка програмного забезпечення, мережі та кібербезпека, комп’ютерна графіка та дизайн в ІТ відповідно до міжнародних освітніх стандартів, розвиток молоді через організацію міжнародних програм. Мета розвитку міжнародної діяльності – перетворення зарубіжних контактів у реальний інструмент вдосконалення якості освіти та нарощення науково-інтелектуального потенціалу Університету, підвищення його конкурентоспроможності в процесі інтеграції України до єдиного Європейського простору вищої освіти.   Information for…

0
Детальніше

Навчальна (Освітня) діяльність

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і технології» з підготовки бакалаврів за першим (бакалаврським) рівнем в галузі знань 12 «Інформаційні технології» Код та найменування спеціальності: 126 «Інформаційні системи і технології». Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський). Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм: Спеціалізація «Розробка програмного забезпечення, мережі та кібербезпека, комп’ютерна графіка та дизайн в ІТ». Освітня програма «Інформаційні системи і технології». Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання: 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців.…

0
Детальніше

Методична діяльність

На цієї сторінці сайту Харківського технологічного університету “ШАГ” наводяться відомості щодо методичних розробок професорсько-викладацького складу. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи Комплексна програма наскрізної практики для студентів Методичні рекомендації до виконання та оформлення бакалаврської кваліфікаційної роботи

0
Детальніше

Організаційна діяльність

На цієї сторінці сайту Харківського технологічного університету “ШАГ” будуть наводитися відомості та результати організаційної роботи керівництва Університету, професорсько-викладацького складу та студентів.

0
Детальніше