м. Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11

Діяльність університету

Міжнародна діяльність (International Activity)

Концептуальними засадами міжнародного співробітництва Харківського технологічного університету “ШАГ” є інтеграція Університету в світову систему технологічної освіти, підготовка фахівців та спеціалістів у напрямах розробка програмного забезпечення, мережі та кібербезпека, комп’ютерна графіка та дизайн в ІТ відповідно до міжнародних освітніх стандартів, розвиток молоді через організацію міжнародних програм. Мета розвитку міжнародної діяльності – перетворення зарубіжних контактів у реальний інструмент вдосконалення якості освіти та нарощення науково-інтелектуального потенціалу Університету, підвищення його конкурентоспроможності в процесі інтеграції України до єдиного Європейського простору вищої освіти.   Information for…

0
Детальніше

Навчальна (Освітня) діяльність

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і технології» з підготовки бакалаврів за першим (бакалаврським) рівнем в галузі знань 12 «Інформаційні технології» Код та найменування спеціальності: 126 «Інформаційні системи і технології». Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський). Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм: Спеціалізація «Розробка програмного забезпечення, мережі та кібербезпека, комп’ютерна графіка та дизайн в ІТ». Освітня програма «Інформаційні системи і технології». Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання: 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців.…

0
Детальніше

Методична діяльність

На цієї сторінці сайту Харківського технологічного університету “ШАГ” наводяться відомості щодо методичних розробок професорсько-викладацького складу. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи Комплексна програма наскрізної практики для студентів Методичні рекомендації до виконання та оформлення бакалаврської кваліфікаційної роботи КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА НАСКРІЗНОЇ ПРАКТИКИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», що навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент»

0
Детальніше

Організаційна діяльність

На цієї сторінці сайту Харківського технологічного університету “ШАГ” будуть наводитися відомості та результати організаційної роботи керівництва Університету, професорсько-викладацького складу та студентів.

0
Детальніше