м. Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11

Переведення та поновлення

Переведення з інших вищих навчальних закладів та поновлення на навчання Існує можливість поновлення на навчання в Харківському технологічному університеті «ШАГ» після відрахування, а також можливість переведення з іншого ЗВО III-IV рівнів акредитації, якщо студент успішно закінчив перший курс навчання (тобто відновлення після відрахування або переведення з іншого ВУЗу можливо тільки на другий, третій або четвертий курси). Поновлення студентів на перший курс вищих закладів освіти забороняється. Ректор (директор) вищого закладу освіти має право поновити на другий курс студентів, які були виключені з…

0
Детальніше

Програми вступних випробувань

Програми вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста: Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та технології”. Детальніше Програма співбесіди для вступників, які вступають на спеціальність 126 “Інформаційні системи та технології” на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю. Детальніше ОРГАНІЗАЦІЯ  консультацій, вступних випробувань та проведення співбесід для вступу до ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ШАГ» Вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у…

0
Детальніше

Приймальна комісія

Організацію прийому вступників до Університету здійснює Приймальна комісія. Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора Університету, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про Приймальну комісію Університету, затвердженим Вченою радою Університету, у відповідності до Положення про приймальну комісію закладу вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року No 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за No 1353/27798. Положення про Приймальну комісію Університету оприлюднюється на веб-сайті Університету. Відбіркові комісії…

0
Детальніше

Перелік докуменів для вступу

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали: • документу, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”); • свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта; • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних; • документа державного зразка про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі ПЗСО);…

0
Детальніше

Обсяги прийому

ОБСЯГИ ПРИЙОМУ Перелік спеціальностей для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ПЗСО в ПЗВО «Харківський технологічний університет «ШАГ»» на 2018-2019 н.р. Галузь знань Спеціальність Освітня програма Сертифікатні програми (варіативні компоненти) Термін навчання Ліцензійний обсяг Обсяг набору денне заочне 12 Інформаційні технології   126 Інформаційні системи та технології Освітньо-професійна програма «Інформаційні системи та технології»   Розробка програмного забезпечення, комп’ютерна графіка та дизайн в ІТ, мережі та кібербезпека 3 роки 10 місяців 200 100 100  

0
Детальніше