м. Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11

admin

Організаційна діяльність

На цієї сторінці сайту Харківського технологічного університету “ШАГ” будуть наводитися відомості та результати організаційної роботи керівництва Університету, професорсько-викладацького складу та студентів.

0
Детальніше

Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство – наукове товариство студентів і молодих вчених Харківського технологічного університету “ШАГ” є самоврядним, добровільним, колегіальним об’єднанням та частиною системи громадського самоврядування Університету, яка забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються та працюють в Університеті щодо питань наукової діяльності, інновацій та обміну знаннями. Метою студентського наукового товариства (СНТ) Харківського технологічного університету “ШАГ” є всебічне сприяння розвитку науки, науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності у молодіжному середовищі шляхом створення умов для розкриття і розвитку наукового та творчого потенціалів…

0
Детальніше

Напрямки наукових досліджень

Напрямки наукових досліджень – науково-дослідна робота Університету скерована на розвиток наукової школи Харківського технологічного університету “ШАГ” «Механізми економічної та інформаціної безпеки суб’єктів господарювання». Наукові дослідження здійснюються відповідно до таких основних напрямів розвитку школи: наукові засади менеджменту кадрової безпеки; застосування методів нечіткої логики та інтелектуального аналізу. Спіробітництво із науковими організаціями та спільнотами Харківський технологічний університет «ШАГ» співпрацює із наступними відомими всесвітними організаціями у різних галузях науки, а також є їх членом. I. ACM (Association for Computing Machinery) ХТУ “ШАГ” був прийнятий…

0
Детальніше

Публікації

Монографії Kavun S., Brumnik R. Management of corporate security : new approaches and future challenges. Cyber security challenges for critical infrastructure protection. Monograph / [editorial Denis Galeta, and Miran Vrsec]. – Ljubljana : Institute for Corporate Security Studies, 2013. – 318 p. Клебанова Т.С., Гурьянова Л.С., Кавун С.В. Инновационные и информационные технологии в развитии национальной экономики: теория и практика. Инновационно-ориентированные модели сбалансированного развития регионов. Монография / Под ред. Т.С. Клебановой, В.П. Невежина, Е.И. Шохина.- М. : Научные технологии, 2013. –…

0
Детальніше

Замула Аліна Олександрівна

Завідувач кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент. У 2010 році з відзнакою закінчила Державний університет інформатики та штучного інтелекту, спеціальність – «Економічна кібернетика». У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, тема дисертації «Методи та моделі інтелектуального управління банківською діяльністю». Викладає дисципліни циклу інформаційних технологій та спеціальності 126 “Інформаційні системи та технології”. Сфера наукових інтересів – моделювання складних систем, інтелектуальні методи управління. Має 19 наукових праць, у тому числі 6 статей у наукових фахових виданнях…

0
Детальніше

Петренко Ольга Євгенівна

Доцент кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент. У 1990 році закінчила механіко-математичний факультет Харківського державного університету ім. Н.В.Каразіна за спеціальністю математика. В 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, у 2013 році присвоєне вчене звання доцента. Викладає дисципліни математичного циклу. Сфера наукових інтересів – економіко-математичне моделювання, системи захисту інформації. Має 23 друковані праці, численні методичні розробки.   Ідентифікатори у наукометричних базах: ID ORCID – 0000-0002-7455-1388 ID Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=T0kc39EAAAAJ&hl=ru  E-mail:  olga.petrenko@itstep.org  

0
Детальніше

Ульянова Олеся Сергіївна

Доцент кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук. Тренує молодих фахівців і проводить співбесіди. Вона знає, як ніхто інший, з якими проблемами стикаються початківці IT-шники. Є тренером компанії Akvelon Ukraine і координатором освітнього спрямування Kharkiv IT Cluster.        E-mail:  olesia.ulianova@itstep.org  

0
Детальніше

Міхєєв Іван Андрійович

Доцент кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук. Сфера інтересів – алгоритми, мови програмування, бази даних та багато іншого. Має 94 науково-методичні праці, у тому числі 5 статей у виданнях, що входять до наукометричної бази SCOPUS. Є координатором підготовки junior-спеціалістів напряму Java у компанії EPAM.

0
Детальніше

Подання електронної заяви

ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Приватного вищого навчального закладу «Харківський технологічний університет «ШАГ» у 2019 році І. Загальні положення Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 550), визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі…

0
Детальніше