м. Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11

admin

Про нас

Харківський технологічний університет “ШАГ” знаходиться у м. Харків, який є другим за чисельністю населення містом України. Він був третім за величиною науковим і транспортним центром СРСР після Москви та Петербурга, у межах України він посідає друге, а за деякими сферами й перше місце. Чисельність населення (за оцінкою Головного управління статистики у Харківській області) на 1 квітня 2018 року становила 1 447 672 чоловік, що складає 54% населення Харківської області. Харків – це єдине місто України, що володіє повним комплектом нагород…

0
Детальніше

Графік прийому

Графік особистого прийому громадян керівництвом Харківського технологічного університету “ШАГ” Посадова особа П.І.Б. Дні та години прийому Ректор ХТУ «ШАГ» Кавун Сергій Віталійович Другий вівторок кожного місяця з 16.00 до 17.00 години

0
Детальніше

Приймальна комісія

Організацію прийому вступників до Університету здійснює Приймальна комісія. Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора Університету, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про Приймальну комісію Університету, затвердженим Вченою радою Університету, у відповідності до Положення про приймальну комісію закладу вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року No 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за No 1353/27798. Положення про Приймальну комісію Університету оприлюднюється на веб-сайті Університету. Відбіркові комісії…

0
Детальніше

Перелік докуменів для вступу

Витяг з Правил прийому  ХТУ “ШАГ”: 3.11. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали: • документу, що посвідчує особу; • свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта; • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних; • документа державного зразка про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі ПЗСО); • дипломів (сертифікатів) Міжнародної…

0
Детальніше

Обсяги прийому

ОБСЯГИ ПРИЙОМУ Перелік спеціальностей для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ПЗСО в ПЗВО «Харківський технологічний університет «ШАГ»» на 2018-2019 н.р. Галузь знань Спеціальність Освітня програма Сертифікатні програми (варіативні компоненти) Термін навчання Ліцензійний обсяг Обсяг денне заочне  12 Інформаційні технології  126 Інформаційні системи та технології Освітньо-професійна программа “Інформаційні системи та технології “ Розробка програмного забезпечення, мережі та кібербезпека, комп’ютерна графіка та дизайн в ІТ  3 роки 10 місяців 200  100 100  07 Управління та адміністрування  073 Менеджмент…

0
Детальніше

Міжнародна діяльність (International Activity)

Концептуальними засадами міжнародного співробітництва Харківського технологічного університету “ШАГ” є інтеграція Університету в світову систему технологічної освіти, підготовка фахівців та спеціалістів у напрямах розробка програмного забезпечення, мережі та кібербезпека, комп’ютерна графіка та дизайн в ІТ відповідно до міжнародних освітніх стандартів, розвиток молоді через організацію міжнародних програм. Мета розвитку міжнародної діяльності – перетворення зарубіжних контактів у реальний інструмент вдосконалення якості освіти та нарощення науково-інтелектуального потенціалу Університету, підвищення його конкурентоспроможності в процесі інтеграції України до єдиного Європейського простору вищої освіти.   Information for…

0
Детальніше

Навчальна (Освітня) діяльність

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і технології» з підготовки бакалаврів за першим (бакалаврським) рівнем в галузі знань 12 «Інформаційні технології» Код та найменування спеціальності: 126 «Інформаційні системи і технології». Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський). Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм: Спеціалізація «Розробка програмного забезпечення, мережі та кібербезпека, комп’ютерна графіка та дизайн в ІТ». Освітня програма «Інформаційні системи і технології». Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання: 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців.…

0
Детальніше

Методична діяльність

На цієї сторінці сайту Харківського технологічного університету “ШАГ” наводяться відомості щодо методичних розробок професорсько-викладацького складу. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи Комплексна програма наскрізної практики для студентів Методичні рекомендації до виконання та оформлення бакалаврської кваліфікаційної роботи КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА НАСКРІЗНОЇ ПРАКТИКИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», що навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент»

0
Детальніше