Приватний заклад вищої освіти «Харківський технологічний університет «ШАГ» надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-VI від 13 січня 2011 року, Законом України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 1 липня 2014 року та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» № 547/2011 від 5 травня 2011 року.
Надання публічної інформації: Харківський технологічний університет «ШАГ» здійснює у відповідь на інформаційний запит.
Запит від осіб на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:
1. Імя та прізвище особи, що робить запит, поштова адреса чи адреса електронної пошти, номер телефону;
2. Опис інформації, яку бажано отримати (вид, назва, реквізити чи зміст документу, відносно якого зроблено запит);
3. Підпис та дату.
Поштова адреса для надання інформаційного запиту:
61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 9/11, на конверті вказати «Публічна інформація»


Зарахування 2019

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Рейтинг вступників 2019

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Зміни у правилах вступу

Завантажити

Графік вступних випробувань

Завантажити

Зарахування

Завантажити

Зарахування-2

Завантажити

Рейтинг вступників

Завантажити

Рейтинг вступників-2

Завантажити

Розклад Дзвінків

Завантажити

Типовий розклад занять

Завантажити

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Завантажити

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Завантажити

Положення про приймальну комісію

Завантажити

Положення про кафедру

Завантажити

Положення про організацію освітнього процесу

Завантажити

Положення про забезпечення доступності та супровід ООФМ та МГН

Завантажити

Положення про вчену раду ХТУ «ШАГ»

Завантажити

Положення про порядок проведення конкурсного відбору

Завантажити

Склад вченої ради ХТУ «ШАГ»

Завантажити

Звіт ректора ПВНЗ «Харківський технологічний університет «ШАГ» за 2018 рік

Завантажити

Звіт ректора ПВНЗ «Харківський технологічний університет «ШАГ» за 2019 рік

Завантажити

Звіт ректора ПВНЗ «Харківський технологічний університет «ШАГ» за 2020 рік

Завантажити

Положення про порядок дій при припиненні та відновленні освітньої діяльності ХТУ «ШАГ»

Завантажити

Статут ХТУ «ШАГ»

Завантажити

Зміни у Статуті ХТУ «ШАГ»

Завантажити

Фінансовий звіт (Кошторис) за 2019 рік

Завантажити

Фінансовий звіт (Кошторис) за 2018 рік

Завантажити

Фінансовий звіт (Кошторис) за 2020 рік

Завантажити

Штатний розпис

Завантажити

Оголошення про вакансії

Завантажити

Щорічне оцінювання НПП 2020-2021

Завантажити

Контингент студентів

Завантажити

Континент студентів на травень 2021


Кодекс честі університету

Завантажити

Положення про академічну мобільність

Завантажити

Положення про визнання в університеті результатів попереднього навчання

Завантажити

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти

Завантажити

Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти

Завантажити

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти

Завантажити

Положення про порядок визнання результатів навчання набутих студентами у неформальній інформальній освіті

Завантажити

Положення про поточний календарний та семестровий контроль результатів навчання

Завантажити

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти

Завантажити

Положення про розробку силабусів навчальних дисциплін

Завантажити

Положення про розроблення затвердження моніторинг та перегляд освітніх програм

Завантажити

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Завантажити

Положення про систему запобігання академічному плагіату

Завантажити

Положення про систему оцінювання результатів навчання

Завантажити

Порядок проведення конкурсного відбору НПП

Завантажити

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 2021

Завантажити

Статут зі змінами 2021

Завантажити

Стратегія розвитку університету на 2021-2027 роки

Завантажити