Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
• документу, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”);
• свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;
• військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
• документа державного зразка про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
• сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі ПЗСО);
• дипломів (сертифікатів) Комп’ютерної Академії «ШАГ» (для випускників системи профільної підготовки Академії);
• документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі ПЗСО, зарахування за співбесідою (за наявності).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник особисто додає:
• копію документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”);
• копію свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;
• копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;
• копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі ПЗСО);
• копію дипломів (сертифікатів) Комп’ютерної Академії «ШАГ» (для випускників системи профільної підготовки Академії);
• чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

У заяві в паперовій формі вказується згода вступника на обробку персональних даних.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів. Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).