ОБСЯГИ ПРИЙОМУ

Перелік спеціальностей для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ПЗСО в ПЗВО «Харківський технологічний університет «ШАГ»» на 2021-2022 н.р.

Галузь знань Спеціальність Освітня програма Сертифікатні програми (варіативні компоненти) Термін навчання Ліцензійний обсяг Обсяг

денне заочне

 12 Інформаційні технології  126 Інформаційні системи та технології Освітньо-професійна программа “Інформаційні системи та технології “ Розробка програмного забезпечення, мережі та кібербезпека, комп’ютерна графіка та дизайн в ІТ  3 роки 10 місяців 200  100 100
 07 Управління та адміністрування  073 Менеджмент  Освітньо-професійна програма «Менеджмент в ІТ»  Менеджмент в інформаційних технологій  3 роки 10 місяців  400  300 100