ОБСЯГИ ПРИЙОМУ

Перелік спеціальностей для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ПЗСО в ПЗВО «Харківський технологічний університет «ШАГ»» на 2018-2019 н.р.

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Сертифікатні програми (варіативні компоненти)

Термін навчання

Ліцензійний обсяг

Обсяг набору

денне

заочне

12 Інформаційні технології

 

126 Інформаційні системи та технології

Освітньо-професійна програма «Інформаційні системи та технології»

 

Розробка програмного забезпечення, комп’ютерна графіка та дизайн в ІТ, мережі та кібербезпека

3 роки 10 місяців

200

100

100