Напрямки наукових досліджень – науково-дослідна робота Університету скерована на розвиток наукової школи Харківського технологічного університету “ШАГ” «Механізми економічної та інформаціної безпеки суб’єктів господарювання». Наукові дослідження здійснюються відповідно до таких основних напрямів розвитку школи:

  • наукові засади менеджменту кадрової безпеки;
  • застосування методів нечіткої логики та інтелектуального аналізу.