Ректор.
Професор, доктор економічних наук, кандидат технічних наук, Ph.D, професор кафедри інформаційних технологій.

У 1995 році закінчив з відзнакою Харківський військовий університет, спеціальність – математичне забезпечення автоматизованих систем управління; у 2000 р. захистив кандидатську дисертацію за спецтемою; у 2005 р. отримав вчене звання доцента кафедри інформаційних систем; у 2017 р. отримав вчене звання професора кафедри інформаційних технологій; у 2014 році захистив докторську дисертацію за темою “Інформаційне забезпечення системи економічної безпеки підприємства”, спеціальність 21.04.02 – Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності. Має дві вищі освіти. Член науково-методичної комісії 8 з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України зі спеціальності 126 “Інформаційні системи та технології”. Педстаж 29 років.

Є автором понад 390 друкованих праць, з них: 40 – монографій (5 – одноосібні), 25 – навчальних посібників (9 із грифом МОНУ), 68 – публікацій за кордоном англ. мовою (44 статті у журналах, що індексуються у відомих науково-метричних базах), 3 патенти (1 – за кордоном), 3 підручника. Має міжнародні сертифікати: Computer Technical Support, Network Security, Computer Fundamentals, ISO / IEC 17799:2005, General and Business English. Засновник та організатор МНТК “Інформаційна та економічна безпека INFECO та INFOS ”. Викладає дисципліни циклу інформаційних технологій зі спеціальності 126 “Інформаційні системи та технології”. Наукові інтереси – інформаційна та економічна безпека, інформаційні технології. Є членом міжнародних організацій (Intelligent Systems, WASET, AASCIT, IFIP та ACM) та редколегій журналів:

Ідентифікатори у наукометричних базах:

ID Scopus – 36069321300

ID ORCID – 0000-0003-4164-151X

ID Researcher – A-1847-2012

ID Google Scholar – egvnjnQAAAAJ

 E-mail: 

rector.khtu@itstep.org

CV (із переліком публікацій)