Завідувач кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент.

У 2010 році з відзнакою закінчила Державний університет інформатики та штучного інтелекту, спеціальність – «Економічна кібернетика». У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, тема дисертації «Методи та моделі інтелектуального управління банківською діяльністю». Викладає дисципліни циклу інформаційних технологій та спеціальності 126 “Інформаційні системи та технології”.

Сфера наукових інтересів – моделювання складних систем, інтелектуальні методи управління. Має 19 наукових праць, у тому числі 6 статей у наукових фахових виданнях України, з них 5 – у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, 1 закордонна публікація та 12 публікацій у працях міжнародних конференцій. Приймала участь у науково-дослідних темах «Математичне моделювання нестаціонарних процесів», «Розробка моделей і алгоритмів систем управління технічними та організаційними об’єктами», «Моделювання та управління організаційними та технічними об’єктами».

Ідентифікатори у наукометричних базах:

ID Scopus – 57189363195

ID ORCID – 0000-0002-8954-9424

ID Researcher – L-8625-2015

ID Google Scholar – BHiH-80AAAAJ

E-mail:

alina.zamula@itstep.org

Список публікацій