Кандидат економічних наук, завідувач кафедри менеджменту.
У 2009 році закінчила Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (ХНТУСГ) за спеціальністю “Менеджмент організацій”. З 2009 по 2012 навчалася в аспірантурі за спеціальністю «Економіка підприємства» у 2012 році приймала участь в 5 місячній програмі обміну для викладачів Faculty Exchange Program в державному університеті Штату Колорадо (Colorado, USA) У 2014р. Захистила дисертацію за напрямком «Економіка та управління підприємствами за видами діяльності». Викладає дисципліни економічного спрямування, менеджмент, маркетинг, бізнес-дісципліни.
Наукові інтереси – системи марктетингової інформації, бізнес-комунікації, венчурний бізнес, інформаційне забезпечення бізнес-процесами, управління бізнесом та організація діяльності компаній. Має більше 20 наукових праць та публікацій, у тому числі участь у закордонній колективній монографії, науковий посібник, статті у наукових фахових виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз даних

Ідентифікатори у наукометричних базах:
Orcid ID: 0000-0002-2047-9835
Research ID: F-5142-2017
Google Scholar: 6e8nirIAAAAJ&hl.