I курс
II курс
III курс
IV курс
Обов’язкові дисципліни
Блок вибіркових дисциплін
Виробничий блок