I курс
II курс
III курс
IV курс

I семестр

Вища математика
Алгоритми та Структури даних
Теорія прийняття рішень
Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
Професійна іноземна мова та комунікативні технології

II семестр

Дискретна математика
Об’єктно-орієнтоване програмування
Моделювання систем
Комп’ютерні системи та мережі
Професійна іноземна мова та комунікативні технології

Обов’язкові дисципліни
Блок вибіркових дисциплін
Виробничий блок