Завідувач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент.

У 2005 році закінчила з відзнакою Харківський національний економічний університет, факультет економіки і права. У 2011 році захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), що згідно наказу МОНУ № 1151 від 06.11.2015 р. відповідає спеціальності 073 «Менеджмент»). У 2012 році підтвердила рівень знання англійської мови сертифікатом Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International (Business English Certificate Vantage). У 2016 році одержала вчене звання доцента кафедри комп’ютерних систем і технологій.

Сфера наукових інтересів – використання інформаційних технологій в економіці та освіті (аналіз даних, управління знаннями, розвиток персоналу та електронне навчання, гейміфікація).
Автор та співавтор понад 40 науково-методичних праць (у тому числі: 2 монографії, 2 статті у наукових базах Scopus/WoS, 2 посібника, 11 тез доповідей, 17 статей).

Ідентифікатори у наукометричних базах:
ID ORCID: 0000-0001-8111-914x
ResearcherID: V-3372-2017
ID Scopus: 57203146250
ID Google Scholar: JorIlbAAAAAJ&hl

E-mail: olga.zavgorodnya@itstep.org