Генерація та реалізація великих ідей роблять світ кращими. Згідно цього принципу, наукові дослідження університету спрямовані на розробку інноваційних рішень найскладніших науково-технічних завдань, покликаних покращити наше життя і зробити його безпечним. Пошук цих рішень здійснюється через мережу творчої колаборації із провідними світовими науково-дослідними інститутами, групами, центрами та консорціумами, які провадять передові дослідження в областях інформаційних технологій, обчислювального (штучного) інтелекту та інтелектуального аналізу різноманітних процесів.

Усі члени наукової спільноти університету в умовах новаторства, творчості, винахідництва та підприємництва займаються створенням і просуванням нових знань для пошуку рішення проблем реального світу.

Наукова діяльність співробітників

У Львівському державному університеті внутрішніх справ відбувся захист дисертації на тему «Менеджмент системи кадрової безпеки підприємства: оцінювання та прийняття рішень» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності – Володимира Панченко, науковим консультантом якого є доктор економічних наук, професор, ректор ПЗВО “Харківський технологічний університет «ШАГ» Сергій Кавун.

До речи, це перший захист дисертації нашого ректора, де він є науковим консультантом або керівником.
Підсумком обговорень та дискусій з приводу представленого дослідження стало таємне голосування членів спеціалізованої вченої ради. Рішення було одноголосним – присвоїти науковий ступінь доктора економічних наук Володимиру Панченку (за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності). Вітаємо науковця та його наукового консультанта із успішним захистом докторської дисертації та бажаємо нових досягнень!

МНТК “Інформаційна та економічна безпека (INFECO)

Міжнародний форум з інформаційних систем і технологій (INFOS)

Напрямки науково-практичної роботи співробітників університету:

  • Розвиток концепції Індустрії 4.0.
  • Кластерна економіка, розвиток хайтек та інженерних спільнот.
  • Інноваційний розвиток та залучення інвестицій.
  • Розробка принципів та засобів впровадження елементів технології штучного інтелекту для вдосконалення існуючих систем автоматизації виробничих компаній.
  • Розробка структурних моделей єдиного інформаційного простору «віртуального виробництва» для умов частих змін виробничих потужностей.
  • Проекти тематик SMART-спеціалізації регіонів України,
  • Проекти розвитку напрямів Smart.City та діджиталізації в Україні.

Науково-дослідна робота університету
Державний реєстраційний номер: 0121U113510
Дата реєстрації: 22-10-2021
Назва роботи: Використання штучного інтелекту при аналізі і синтезі технологічних систем
Мета роботи: Дослідження можливостей застосування штучного інтелекту при аналізі і синтезі технологічних систем з метою
підвищення ефективності виробництва
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки
Вид роботи: 39 – фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Інформаційні технології, прикладна механіка, менеджмент

Докладніше