Харківський технологічний університет “ШАГ” створений 12 лютого 2018 року рішенням Загальних зборів Засновників, офіціальна регістрація відбулася 21 лютого 2018 року, тобто це й є дата народження. Керівником ХТУ “ШАГ” обрано Кавуна Сергія Віалійовича, кандидата технічних наук, доктора економічних наук, професора, доктора філософії (Ph.D.).

ХТУ “ШАГ” – це перший та єдиний ЗВО (ВНЗ) в Україні, у якому на технічних спеціальностях викладають тільки технічні дисципліни! Це єдиний ЗВО (ВНЗ), у якому відсоток аудиторних годин для всіх дисциплін у середньому складає 57%! Це перший ЗВО (ВНЗ), який запровадив навчання за принципово новою програмою навчання, на якій навчають тільки необхідному та актуальному, й не економлять на годинах у дисциплінах.