Часті запитання

За якими освітніми ступенями проводиться підготовка?

Харківський технологічний університет “ШАГ” здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями бакалавра відповідно до отриманої Ліцензії.

За яким спеціальностями проводиться підготовка в ХТУ “ШАГ”?

За спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології».

Чи передбачено на запропонованих програмах підготовки напрями спрямування?

В межах спеціальності 126 “Інформаційні системи та технології” бакалаврської підготовки абітурієнти зможуть обирати один з напрямів навчання: Розробка програмного забезпечення, мережі та кібербезпека, комп’ютерна графіка та дизайн в ІТ.

До викладання дисциплін спеціальності будуть залучені практикуючі вітчизняні та закордонні IT-спеціалісти провідних компаній та професори відомих Університетів.

Який ліцензований обсяг прийому на навчання?

Бакалаври 200 осіб.

Чи передбачено навчання на заочній формі навчання?

Так, навчання проводиться на денній або заочній формі.

Хто може вступити на навчання в Харківський технологічний університет “ШАГ”?

Особи, які мають повну загальну середню освіту (з атестатом про повну загальну середню освіту), випускники технікумів і коледжів (з дипломом молодшого спеціаліста), випускники інститутів, академій, університетів (з дипломом бакалавра).

Які передбачено терміни підготовки фахівців?

Навчання за освітнім ступенем бакалавра – 4 роки на базі повної загальної середньої освіти, 3 роки на базі повної загальної середньої освіти та наявності сертифіката Комп’ютерної Академії “ШАГ”; і 3 роки на базі ОКР молодшого спеціаліста.

Чи можливо після закінчення 11 класу вступити на навчання без ЗНО?

Ні. Згідно із діючими юридичними нормами передбачено вступ виключно за результатами ЗНО.

Як після закінчення технікуму чи коледжу вступити на бакалаврську програму?

Зарахування здійснюється за результатами фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Чи передбачене державне замовлення (бюджетні місця)?

Ні, фінансування підготовки фахівців в Харківському технологічному університеті “ШАГ” здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Як подаються заяви для навчання на бакалаврській програмі на базі повної загальної середньої освіти (зокрема випускники 11-х класів)?

Виключно в електронній формі через електронний кабінет вступників.

Коли подаються заяви для навчання на бакалаврській програмі на базі повної загальної середньої освіти (зокрема випускники 11-х класів)?

Згідно Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених наказом МОНУ № 1378 від 13 жовтня 2017 року (п. 5 “Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання”):
починаються з 12 липня;
закінчуються о 18.00 годині 26 липня – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (о 18.00 годині 20 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів).

Чи передбачено підготовчі курси для підготовки до навчання на бакалаврській програмі?

Так. Передбачено підготовку з усіх необхідних дисциплін.

Чи можна в Харківському технологічному університеті “ШАГ” отримати допомогу при реєстрації електронних кабінетів вступників?

Так. Консультаційний центр щодо реєстрації електронних кабінетів вступників буде працювати у приймальній комісії.

Коли подають заяви і документи за денною формою навчання в Харківському технологічному університеті “ШАГ” на бакалаврській програмі випускники технікумів і коледжів (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)?

Згідно Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених наказом МОНУ № 1378 від 13 жовтня 2017 року (п. 5 “Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання”):
прийом заяв та документів розпочинається 12 липня і закінчується о 18.00 годині 24 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 25 липня до 31 липня.

Які предмети у сертифікатах ЗНО потрібні для вступу на перший курс баклавра на основі повної загальної середньої освіти в Харківському технологічному університеті “ШАГ”?

Згідно Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених наказом МОНУ № 1378 від 13 жовтня 2017 року (п. 7 “Конкурсний відбір, його організація та проведення”):

  1. українська мова та література (із коефіцієнтом 0,4);
  2. математика (із коефіцієнтом 0,25);
  3. іноземна мова (із коефіцієнтом 0,25).

Також Університетом ураховуються при розрахунку конкурсного балу:

  • додаток до атестата із коефіцієнтом 0,1;
  • бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації) із коефіцієнтом 0,00.

Чи залучена до підготовки в Харківському технологічному університеті “ШАГ” ІТ-спільнота?

Так. Партнерами у реалізації навчального процесу на бакалаврській програмі є ІТ-кластер, Cypher, FossDoc та іншими. До речі, перелік парнерів постійно оновлюється. Зокрема, передбачено менторську підтримку спеціалізованих блоків дисциплін та підтримку практичної підготовки і дипломного проектування.


Записатись на консультацію


БакалавратДоуніверситетська підготовка