Часті запитання

За якими освітніми ступенями проводиться підготовка?

Харківський технологічний університет “ШАГ” здійснює підготовку фахівців за освітнім ступенем бакалавра відповідно до отриманих Ліцензій.

За яким спеціальностями проводиться підготовка в ХТУ “ШАГ”?

За спеціальностями: 126 «Інформаційні системи та технології» та 073 “Менеджмент”

Чи передбачено на запропонованих програмах підготовки напрями спрямування?

В межах спеціальності 126 “Інформаційні системи та технології” бакалаврської підготовки абітурієнти зможуть обирати один з напрямів навчання: Розробка програмного забезпечення, мережі та кібербезпека, комп’ютерна графіка та дизайн в ІТ.
В межах спеціальності 073 “Менеджмент” бакалаврської підготовки абітурієнти зможуть обрати напрям “Менеджмент у сфері інформаційних технологій”

До викладання дисциплін спеціальності будуть залучені практикуючі вітчизняні та закордонні IT-спеціалісти провідних компаній та професори відомих Університетів.

Який ліцензований обсяг прийому на навчання?

Бакалавр, спеціальність 126 “Інформаційні системи і технології”, 200 осіб.
Бакалавр, спеціальність 073 “Менеджмент”, 400 осіб.

Чи передбачено навчання на заочній формі навчання?

Так, навчання проводиться на денній або заочній формі.

Хто може вступити на навчання в Харківський технологічний університет “ШАГ”?

Особи, які мають повну загальну середню освіту (з атестатом про повну загальну середню освіту); випускники технікумів і коледжів (з дипломом молодшого спеціаліста); випускники інститутів, академій, університетів (з дипломом бакалавра) на другу визу освіту; студенти інститутів, академій, університетів за рахунок переведення.

Які передбачено терміни підготовки фахівців?

Навчання за освітнім ступенем бакалавра здійснюється у терміни:

1. 4 роки (3 роки 10 місяців) на базі повної загальної середньої освіти;
2. 2 роки (1 рік 10 місяців) на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за відповідної спеціальності відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266;
3. 3 роки (2 роки 10 місяців) на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;
4. 2 роки (1 рік 10 місяців) на основі ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти з відповідної спеціальності відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 – так звана “друга вища освіта”;
5. 3 роки (2 роки 10 місяців) на основі ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти – так звана “друга вища освіта”.

Чи можливо після закінчення 11 класу вступити на навчання без ЗНО?

Ні. Згідно із діючими юридичними нормами (наказ МОНУ № 1096 від 11.10.2018 р.) передбачено вступ виключно за результатами ЗНО

Як після закінчення технікуму чи коледжу вступити на бакалаврську програму?

Зарахування здійснюється за результатами фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста

Чи передбачене державне замовлення (бюджетні місця)?

Ні, фінансування підготовки фахівців в Харківському технологічному університеті “ШАГ” здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Як подаються заяви для навчання на бакалаврській програмі на базі повної загальної середньої освіти (зокрема випускники 11-х класів)?

Виключно в електронній формі через електронний кабінет вступників згідно наказу МОНУ № 1096 від 11.10.2018 р.

Коли подаються заяви для навчання на бакалаврській програмі на базі повної загальної середньої освіти (зокрема випускники 11-х класів)?

Згідно Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом МОНУ № 1096 від 11.10.2018 р. (п. 5 “Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання”):
починаються з 10 липня 2019 року;
закінчуються о 18.00 годині 22 липня 2019 року – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (о 18.00 годині 16 липня 2019 року для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів)

Чи передбачено підготовчі курси для підготовки до навчання на бакалаврській програмі?

Так. Передбачено підготовку з усіх необхідних дисциплін

Чи можна в Харківському технологічному університеті “ШАГ” отримати допомогу при реєстрації електронних кабінетів вступників?

Так. Консультаційний центр щодо реєстрації електронних кабінетів вступників буде працювати у приймальній комісії.

Коли подають заяви і документи за денною формою навчання в Харківському технологічному університеті “ШАГ” на бакалаврській програмі випускники технікумів і коледжів (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)?

Згідно Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом МОНУ № 1096 від 11.10.2018 р. (п. 5 “Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання”):
прийом заяв та документів розпочинається 10 липня 2019 року і закінчується о 18.00 годині 16 липня 2019 року. Фахові вступні випробування проводяться з 17 липня по 22 липня 2019 року.

Які предмети у сертифікатах ЗНО потрібні для вступу на перший курс баклавра на основі повної загальної середньої освіти в Харківському технологічному університеті “ШАГ”?

Згідно Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом МОНУ № 1096 від 11.10.2018 р. (п. 7 “Конкурсний відбір, його організація та проведення”):

для спеціальності 126 “Інформаційні системи і технології”:
українська мова та література (із коефіцієнтом 0,3);
математика (із коефіцієнтом 0,3);
іноземна мова або історія України (із коефіцієнтом 0,3).

для спеціальності 073 “Менеджмент”:
українська мова та література (із коефіцієнтом 0,3);
іноземна мова (із коефіцієнтом 0,3);
математика або історія України (із коефіцієнтом 0,3);

Також Університетом ураховується при розрахунку конкурсного балу:

додаток до атестата із коефіцієнтом 0,1;

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), який для м. Харкова та області дорівнює 1,02.

Чи залучена до підготовки в Харківському технологічному університеті “ШАГ” ІТ-спільнота?

Так. Партнерами у реалізації навчального процесу на бакалаврській програмі є ІТ-кластер, Cypher, FossDoc, EPAM, МКА “ШАГ”, Akvelon Ukraine та іншими. До речі, перелік парнерів постійно оновлюється. Зокрема, передбачено менторську підтримку спеціалізованих блоків дисциплін та підтримку практичної підготовки і дипломного проектування.


Записатись на консультацію


БакалавратДоуніверситетська підготовка